DE COÖPERATIE IN EUROPA

Een coöperatie met een Europese dimensie.

De GIRP (Internationale Groepering van de Handel in Farmaceutische producten) werd opgericht in 1960 en is een platform voor alle groothandelaars-verdelers in Europa. Dit platform voor dialoog is een ontmoetingsplaats voor de aangesloten organisaties, de diverse partners in de sector van de gezondheidszorg en de Europese instellingen.

Via SECOF (Sociedad Europea de Cooperación Farmaceutica), dat deelneemt aan de werkzaamheden van het Economisch en Sociaal Comité, het Technisch Comité en het Comité van juridische zaken van GIRP, is de coöperatieve groep Astera op Europees niveau aanwezig en betrokken. Sinds haar oprichting in 2000 bevordert SECOF het netwerken van de verschillende coöperatieve groepen en het delen van expertise op Europees niveau.
http://www.secof.eu

Op weg naar een meer gestructureerde coöperatie.

Astera en Sanacorp hebben samen de holding Sanastera opgericht. De twee moedermaatschappijen hebben elk de helft van de aandelen in deze holding die de Duitse, Belgische en Franse distributieactiviteiten verenigt.
Uit de samenwerking tussen deze twee coöperaties is het grootste farmaceutische distributiebedrijf ontstaan, geleid door apothekers.

"In het belang van de zelfstandige apothekers willen wij een doeltreffend alternatief bieden ten opzichte van de farmaceutische distributiegroepen, die beheerst worden door de financiële markten." Yves Kerouédan.

"De samenwerking van de twee coöperaties zal het voortbestaan van de zelfstandige apotheken in Duitsland, België en Frankrijk mogelijk maken." Manfred Renner.

De holding Sanastera is gevestigd in Italië. De onderneming wordt beheerd door twee organen, de Raad van Toezicht en de Directie. Het voorzitterschap van deze beide organen is bij toerbeurt in handen van Frankrijk en Duitsland. De stad Bologna, een belangrijk Italiaans economisch centrum, werd gekozen als hoofdkantoor voor de nieuwe entiteit.

Focus op Sanacorp

Met een omzet van 3,8 miljard euro in 2010 is Sanacorp Pharmahandel GmbH een van de grootste farmaceutische distributiebedrijven in Duitsland. Zij staat in voor de operationele activiteiten van de coöperatie Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung. Het bedrijf stelt zich ten dienste van de apothekers en telt bijna 3.100 medewerkers in 16 vestigingen. Het administratieve hoofdkantoor is gevestigd in Planegg bij München.
http://www.sanacorp.de
http://www.girp.org/