De regelgeving

Niet iedereen is zomaar distributeur …

De Goede Distributiepraktijken zijn een leidraad voor kwaliteitsborging van alle activiteiten uitgevoerd door de groothandelaars-verdelers. Deze leggen naast een inspanningsverplichting ook een resultaatsverplichting op, waaraan elke groothandelaar-verdeler moet voldoen.

Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use