De activiteiten

CERP N.V.: expert in logistiek en hoeder van de volksgezondheid.

"Zonder farmaceutische distributie geen vrijheid van voorschrijven."

Een apotheek verkoopt ¾ van de geneesmiddelen hoogstens eenmaal per maand. Een statistische realiteit die alleen al het bestaan van de distributeurs rechtvaardigt: Zonder hen konden slechts enkele apotheken het zich veroorloven om weinig voorgeschreven geneesmiddelen in voorraad te hebben. De distributeurs beschikken namelijk over alle geneesmiddelen en kunnen deze binnen een paar uur leveren aan alle apotheken in België.

Zo heeft elke arts de mogelijkheid om het meest geschikte geneesmiddel aan zijn patiënten voor te schrijven, in de wetenschap dat apothekers ze zo snel mogelijk kunnen verkrijgen.

Door de centrale plaats die groothandelaar-verdeler inneemt in de distributieketen van de geneesmiddelen en de volumes die hij vervoert, is hij een echte expert in logistiek ten dienste van de volksgezondheid.