NUTTIGE LINKS

Groep Astera

Coöperatieve groep Astera
http://www.astera.coop

Netwerk van zelfstandige apothekers Santalis
http://www.santalis.eu

Groupement International de la Répartition Pharmaceutique (Internationale groepering van de handel in farmaceutische producten)
http://www.girp.org

SECOF (Sociedad Europea de Cooperacion Farmaceutica)
http://www.secof.eu

Beroepsorganisaties

APB – De Algemene Pharmaceutische Bond
http://www.apb.be

Orde der Apothekers
http://www.ordederapothekers.be

De website van de Belgische apothekers
http://www.apotheek.be

Voorzorgskas voor geconventioneerde zorgverleners
http://www.curalia.be

CERPAN - Cercle Royale Pharmaceutique de l’arrondissement de Nivelles (Koninklijke farmaceutische kring van het arrondissement Nijvel)
http://www.cerpan.be

AVB – Apothekersvereniging van Brussel
http://www.fpb.be

UPHOC - Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental et Central (Farmaceutisch verbond van west en centraal Henegouwen)
http://www.uphoc.com

URPPN - Union Royale Pharmaceutique de la Province de Namur (Koninklijke Apothekersbond van de provincie Namen)
http://urppn.be

APPL - Association Pharmaceutique de la Province de Liège (Apothekersbond van de provincie Luik)
http://www.appl.be

KLAV - Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond
http://www.klav.be

Geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
http://www.fagg-afmps.be

Medische informatiediensten voor gezondheidsprofessionals
http://www.pharmaplanet.be

Belgisch centrum voor Farmacotherapeutische informatie - Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium voor humaan gebruik in België
http://www.cbip.be

Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium voor diergeneeskundig gebruik in België
http://www.cbip-vet.be

Wetenschappelijke databank met informatie over Belgische en buitenlandse geneesmiddelen
http://www.delphicare.be

Databank van in Frankrijk verkrijgbare geneesmiddelen
http://www.theriaque.org

Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie
http://www.pharma.be

Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Ministerie van Volksgezondheid / Federale overheidsdienst
http://www.health.belgium.be
http://www.health.fgov.be

Nederlandstalige faculteiten farmaceutische wetenschappen


Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
http://www.kuleuven.be

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
http://www.vub.ac.be

UUniversiteit Gent
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
http://www.ugent.be

Universiteit Antwerpen
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
http://www.ua.ac.be

Franstalige faculteiten farmaceutische wetenschappen

Katholieke Universiteit Leuven
Faculteit Farmacie en Biomedische wetenschappen
http://www.uclouvain.be

Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Farmacie
http://www.ulb.ac.be

Université de Mons
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
http://portail.umons.ac.be

FUNDP – Facultés universitaires Notre Dame de la Paix - Namen
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
http://www.fundp.ac.be/

Universiteit van Luik
Faculteit Geneeskunde en Farmacie
http://www.facmed.ulg.ac.be