DE EXPERTISE VAN DE APOTHEKER

Opgericht door en voor apothekers.

De coöperatieve groep Astera is ruim 90 jaar geleden opgericht door apothekers en voor apothekers.

In 1919 richtten 15 apothekers de Mutuelle Coopérative Pharmaceutique Rouennaise (M.C.P.R) op. De coöperatie kende een geleidelijke groei in Frankrijk en werd in 1966 omgedoopt in CERP Rouen (Coopérative d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutiques ofwel coöperatie voor de exploitatie en distributie van farmaceutische producten). In 2008 wordt ze Astera, een coöperatieve groep met een Europese dimensie ten dienste van meer dan 6000 officina-apothekers.

De coöperatie: samen staan we sterk!

“Astera is de grootste apothekerscoöperatie in Frankrijk en Europa en zet zich in om mijn rol van gezondheidspecialist te ondersteunen.”
Alain Bertheuil
Apotheker en voorzitter van de Raad van Bestuur van de coöperatieve groep Astera.

Door het statuut en de organisatie van een coöperatie te bevorderen, heeft Astera resoluut gekozen voor de vereniging.
Onze aanpak op dit gebied is een model in Europa.
Ons lidmaatschap van de Fédération des Enseignes du Commerce Associé (FCA)* geeft ons een nog sterkere dynamiek.
Astera is de grootste apothekerscoöperatie in Europa.
Het is een bedrijf gericht op een optimalisatie van de prestaties.

Wij zijn economisch verbonden met onze leden en laten hen profiteren van onze ervaring en onze expertise.

* De Federatie van geassocieerde handelsondernemingen werd opgericht in 1963 en is een beroepsorganisatie die geassocieerde handelsverenigingen in Frankrijk vertegenwoordigt. In de jaren zestig was het doel de bescherming van het statuut, maar die rol is nu aangevuld met een promotionele functie, namelijk het bevorderen van een handelsvorm (pers, universitaire opleidingen …). De FCA draagt meer in het algemeen bij aan de ontwikkeling van de geassocieerde handel en heeft een aantal groepen geholpen bij de oprichting.

De sector van de geassocieerde handel telt thans 74 groepen, 124 nationale retailers, 37.150 verkooppunten geleid door 28.910 zelfstandige ondernemers.

Deze groepen vertegenwoordigen ruim 26% van de detailhandel en hebben in 2008 een gezamenlijke omzet gehaald van 117,5 miljard euro. Dit is een stijging met 4,9% en een stijging die ieder jaar weer hoger ligt dan de groei van de Franse detailhandel.